تولید محصولات پلاستیکی

تولید محصولات پلاستیکی

تولید محصولات پلاستیکی

تولید و فروش انواع بطری و گالن

تولید و فروش انواع درب بطری و درب گالن مواد شوینده، صنعتی و شیمیایی

تولید و فروش انواع درب بطری و درب گالن مواد غذایی

تولید و فروش انواع درب بطری پت

مشاوره در زمینه طراحی و ساخت قالب های تزریقی و بادی