درب بطری و درب گالن باید دارای چه ویژگی های باشند؟

درب ادویه دهانه 38

کد : 31-07-038-01
درب بطری 4 کیلویی

درب دهانه 45 شیار درشت

کد : 31-01-045-09
دستگیره بطری

دستگیره بطری 4 لیتری کوتاه

کد : 31-01-045-08
دستگیره بطری

دستگیره بطری 4 لیتری بلند

کد : 31-01-045-07
دستگیره روغن

دستگیره بطری 2 لیتری

کد : 31-01-000-01

درب دهانه 40

کد : 31-01-040-02
پیمانه

پیمانه قاشقی

کد : 31-03-000-05
درب روغن

درب روغن خوراکی دهانه 40

کد : 31-01-040-01
پیمانه

پیمانه دوتایی

کد : 31-03-000-04
پیمانه گیج دار

پیمانه گیج دار

کد : 31-03-000-03
پیمانه پودر

پیمانه استوانه ای

کد : 31-03-000-02
درب بطری جار

درب جار دهانه 120 فلکه ای

کد : 31-06-120-03
درب بطری جار

درب جار دهانه 120 دسته وسط

کد : 31-06-120-02
درب بطری جار

درب عاج دار دهانه 70

کد : 31-06-070-03
درب بطری جار

درب فانوسی دهانه 90

کد : 31-06-090-02
درب بطری جار

درب فانوسی دهانه 70

کد : 31-06-070-02
درب بطری جار

درب ساده دهانه 70

کد : 31-06-070-01
درب بطری جار

درب فانوسی دهانه 120

کد : 31-06-120-01
درب جار

درب عاج دار دهانه 90

کد : 31-06-090-01
درب بطری نوشابه

درب نوشابه گازبند

کد : 31-01-028-08
درب نوشابه آب بند

درب نوشابه گازبند لاینردار

کد : 31-01-028-07
درب دهانه 100

درب دهانه 100

کد : 31-06-100-02
درب دهانه 100

درب دهانه 100

کد : 31-06-100-01
درب نمک پاش

درب ادویه دهانه 65

کد : 31-07-065-01
درب نمک پاش

درب نمک پاش دهانه 38

کد : 31-07-038-01
درپوش قوطی رب

درپوش قوطی پ پ 1 لیتری

کد : 31-02-099-02

درب فیلیپ تاپ دهانه 30

کد : 31-05-030-02

درب دهانه 30

کد : 31-01-030-02
درب نوشابه

درب دهانه 28

کد : 31-01-028-06
درب و دستگیره دهانه 45

درب و دستگیره دهانه 45 کف صاف

کد : 31-01-045-05
درپوش قوطی نیم کیلویی

درپوش قوطی نیم کیلویی

کد : 31-02-075-02
درب روغن

درب پرسی روغن دهانه 28

کد : 31-04-028-02
درب سزکه دهانه گشاد

درب سرکه 3.5 لیتری

کد : 31-06-088-01
درپوش قوطی

درپوش قوطی 5 کیلویی

کد : 31-02-155-01
درب سس

درب فیلیپ تاپ دهانه 30 مخصوص سس

کد : 31-05-030-01
درب آسان ریز

درب آسان ریز روغن دهانه 28

کد : 31-04-028-01

درب و دستگیره دهانه 100

درب و دستگیره دهانه 92

درب دهانه 45

درب دهانه 45 شیار ریز

کد : 31-01-045-04
درب و دستگیره دهانه 45

درب و دستگیره دهانه 45

کد : 31-01-045-02
درب و دستگیره دهانه 38

درب و دستگیره شیر دهانه 38

کد : 31-01-038-02
پیمانه سرلاک

پیمانه

کد : 31-03-000-01
درب بطری شیر

درب شیر دهانه 38

کد : 31-01-038-01
درب آب معدنی

درب آب معدنی دهانه 30

کد : 31-01-030-01
درپوش قوطی 1 کیلویی

درپوش قوطی یک کیلویی

کد : 31-02-099-01
درب و دستگیره 4 لیتری

درب و دستگیره بطری دهانه 45

کد : 31-01-045-01
درب نوشابه

درب و دستگیره دهانه 28

کد : 31-01-028-05
درب نوشابه

درب دهانه 28 طرح نوشابه

کد : 31-01-028-01
درب سس گوجه

درب سس شیپوری

کد : 31-01-038-02
درب سس دهانه 38

درب سس دهانه 38

کد : 31-05-038-01
درب سرکه

درب سرکه 3/5 لیتری

کد : 30-20-038-01
برچسب ها :