چه گالن و بطری پلاستیکی برازنده محصول شماست؟

گالن سفید کننده

گالن 4 لیتری سفید کننده طرح صحت

کد : ٢٠٢٠۵٠
گالن 5 لیتری سم

گالن 5 لیتری سم دسته تاشو

کد : ٢٠٢٠۴٩

دبه سرکه

کد : ٢٠٢٠۴٨
گالن 20 لیتری

گالن 20 لیتری هلالی

کد : ٢٠٢٠۴٧
گالن 18 لیتری

گالن 18 لیتری دکمه دار

کد : ٢٠٢٠۴۶
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده مدل 7

کد : ٢٠٢٠۴۵
گالن 3 لیتری

گالن 3 لیتری طرح اوه

کد : ٢٠٢٠۴۴
ظرف 1 لیتری

گالن 1 لیتری طرح سن ایچ

کد : ٢٠٢٠۴٣
گالن 5 لیتری

گالن ۵ لیتری کوتاه

کد : ٢٠٢٠۴٢
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری طرح جام

کد : ٢٠٢٠۴١
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده طرح تاژ

کد : ٢٠٢٠۴٠
گالن سفید کننده

گالن 4 لیتری سفید کننده کنگره دار مدل 6

کد : ٢٠٢٠٣٩
فروش گالن 5 لیتری

گالن 5 لیتری

کد : ٢٠٢٠٣٨
گالن 4 لیتری

گالن 3750 سی سی

کد : ٢٠٢٠٣٧
دبه سرکه

گالن سرکه دهانه گشاد

کد : ٢٠٢٠٣۶
گالن 3 لیتری

گالن 3 لیتری گرد کنگره ای

کد : ٢٠٢٠٣۵
فروش دبه سرکه

گالن 3 و نیم لیتری

کد : ٢٠٢٠٣۴
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری گیج دار مخصوص روغن

کد : ٢٠٢٠٣٣
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سم دسته تاشو

کد : ٢٠٢٠٣٢

گالن 3 لیتری

کد : ٢٠٢٠٣١

گالن 3 لیتری

کد : ٢٠٢٠٣٠

گالن 3 لیتر

کد : ٢٠٢٠٢٩
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتر

کد : ٢٠٢٠٢٨

گالن 750 سی سی

کد : ٢٠٢٠٢٧

گالن 750 سی سی

کد : ٢٠٢٠٢۶
گالن سفید کننده

گالن سفید کننده 3750 سی سی

کد : ٢٠٢٠٢۵
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده مدل 4

کد : ٢٠٢٠٢۴
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده طرح رایش

کد : ٢٠٢٠٢٣
ظرف 1 لیتری

گالن 1 لیتری کتابی کنگره دار

کد : ٢٠٢٠٢٢
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری طرح دکمه دار

کد : ٢٠٢٠٢١
گالن 5 لیتری

گالن 5 لیتری طرح دکمه دار

کد : ٢٠٢٠٢٠
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده مدل 2

کد : ٢٠٢٠١٩
گالن 5 لیتری

گالن 5 لیتری طرح آلمانی

کد : ٢٠٢٠١٨
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری طرح کتابی

کد : ٢٠٢٠١٧
گالن 4 لیتری

گالن 3750 ppشفاف طرح اوه

کد : ٢٠٢٠١۶
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری لیبل گرد

کد : ٢٠٢٠١۵
گالن 5 لیتری

گالن 5 لیتری کتابی

کد : ٢٠٢٠١۴
گالن 10 لیتری

گالن ١۰ لیتری کتابی

کد : ٢٠٢٠١٣
گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری طرح دکمه دار

کد : ٢٠٢٠١٢
گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری کنگره دار طرح گلی

کد : ٢٠٢٠١١
گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری طرح هلالی

کد : ٢٠٢٠١٠
گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری طرح آلمانی

کد : ٢٠٢٠٠٩
تولید گالن 20 لیتری

گالن 20 لیتری طرح دکمه دار

کد : ٢٠٢٠٠٨
تولید گالن 20 لیتری

گالن ۲۰ لیتری طرح دکمه دار

کد : ٢٠٢٠٠٧
فروش گالن 20 لیتری

گالن ۲۰ لیتری طرح آلمانی

کد : ٢٠٢٠٠۶
گالن 20 لیتری

گالن 20 لیتری دهانه 100

کد : ٢٠٢٠٠۵
گالن مایع ظرفشویی

گالن طرح اوه 3750 سی سی ساده

کد : ٢٠٢٠٠۴
گالن سفید کننده

گالن 4 لیتری سفید کننده مدل 1

کد : ٢٠٢٠٠٣
گالن مایع ظرفشویی

گالن 4 لیتری طرح پریل

کد : ٢٠٢٠٠٢
گالن 4 لیتری

گالن 3750 طرح اوه زنبوری

کد : ٢٠٢٠٠١

انواع گالن پلاستیکی

اگر به دنبال گالن با وزن پایین تر از حد استاندارد هستید جهان سازه پلیمر گزینه مناسبی برای شما نیست.
تمامی گالن های این واحد تولیدی با حداقل وزن ایده آل تولید می شوند و در صورت درخواست مشتری اقدام به تولید گالن با وزن بالاتر می کنیم، اما هیچگاه گالن ها را با وزن پایین تر از حد استاندارد تولید نمیکنیم، چرا که دچار واکنش با مواد شیمیایی داخل خود شده و روی محصولتان تاثیر نامطلوب میگذارد.
تمامی گالن های جهان سازه پلیمر دارای تاییدیه واحد کنترل کیفیت هستند.
گالن های پلاستیکی تولیدی ما بعد از طی کردن مراحل آزمایش در واحد کنترل کیفیت و انجام تست هایی مثل تست پرتاب به دست شما عزیزان میرسد تا از لحاظ کیفیت گالن های پلاستیکی هیچ نگرانی نداشته باشید.
اگر همچنان در مورد کیفیت گالن ها دچار شک و تردید هستید میتوانید نمونه گالن مورد نظر خود را از ما درخواست کرده و بعد از انجام آزمایش و تست پرتاپ سفارش خود را نهایی کنید.