پربازدیدترین محصولات جهان سازه پلیمر
فروش گالن 20 لیتری

گالن ۲۰ لیتری طرح آلمانی

درب سرکه

درب سرکه 3/5 لیتری

بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری مایع ظرفشویی طرح جام

پمپ غلیظ پاش

پمپ غلیظ پاش دهانه 28

گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری طرح آلمانی

درب آبپاش تفنگی

پمپ اسپری تفنگی تریگر

درب 2 تیکه

درب دو تکه مایع ظرفشویی دهانه 28

ظرف 1 لیتری

بطری 1 لیتری مایع ظرفشویی طرح پریل

گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری لیبل گرد

درب آسان ریز

درب آسان ریز روغن دهانه 28

درب گالن 20 لیتری

درب گالن 20 لیتری

بطری 750 سی سی

بطری 250 سی سی

تولید گالن 20 لیتری

گالن 20 لیتری طرح دکمه دار

گالن 20 لیتری

گالن 20 لیتری دهانه 100

گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری گیج دار مخصوص روغن

بطری نیم لیتری

بطری نیم لیتری مایع دستشویی طرح داو

بطری 750 سی سی

بطری سفید کننده 1800 گرمی

بطری 1 لیتری صنعتی گیج دار طرح توسکا

درب فیلیپ تاپ دهانه 28

درب فیلیپ تاپ دهانه 28 طرح اردکی

گالن مایع ظرفشویی

گالن 4 لیتری طرح پریل

گالن 10 لیتری

گالن ١۰ لیتری کتابی

تریگر

درب آبپاش ( تریگر )

فوم

واشر فوم

بطری اکسیدان

گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری طرح دکمه دار

ظرف مایع ظرفشویی

بطری مایع ظرفشویی 900 گرمی طرح اوه

درب فیلیپ تاپ

درب فیلیپ تاپ دهانه 28 طرح خروسی

گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری کتابی 8 ضلعی

بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری طرح من

ظرف شامپو هتلی طرح ایوان

گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری کنگره دار طرح گلی

بطری اکسیدان 750 سی سی

دبه ماست

دبه ماست 2.200 لیتری گوشه دار

گالن سفید کننده

گالن 4 لیتری سفید کننده کنگره دار

درب گالن فوم دار

درب 4 لیتری کف صاف پلمپ دار

ظرف مایع ظرفشویی

بطری مایع ظرفشویی طرح گلی 950 گرمی

گالن 5 لیتری

گالن 5 لیتری طرح دکمه دار

گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری طرح هلالی

بطری 1 لیتری

بطری سم یک لیتری

 پمپ غلیظ پاش

پمپ غلیظ پاش روکش کروم دهانه 28 مدل کبری

درب فیلیپ تاپ دهانه 20

درب شامپو فیلیپ تاپ دهانه 20 نکی (فشاری)

ظرف واریاسیون

درب گالن 4 لیتری

درب 4 لیتری استاپردار پلمپ دار

درپوش قوطی 1 کیلویی

درپوش قوطی یک کیلویی

بطری 1 لیتری

بطری سم 1 لیتری بدون لیبل

ظرف 1 لیتری

بطری مایع ظرفشویی طرح تاژ

درب فیلیپ تاپ

درب فیلیپ تاپ دهانه 20 خروسی

گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری طرح جام

درب قفل کودک دهانه 28

درب فیلیپ تاپ دهانه 28

درب فیلیپ تاپ اشکی دهانه 28

درب دهانه 20

درب فیلیپ تاپ دهانه 20

درب دهانه 28

درب دهانه 28

بطری اکسیدان

گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده مدل 7

گالن 4 لیتری

گالن 3750 ppشفاف طرح اوه

ظرف 1 لیتری

گالن 1 لیتری طرح سن ایچ

فروش گالن 5 لیتری

گالن 5 لیتری سم دسته ثابت

گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده طرح رایش

درب بطری جار

درب جار دهانه 120 فلکه ای

درب بطری دهانه 36

درب بطری دهانه 36 شورت نک

درب بطری جار

درب جار دهانه 120 دسته وسط

پمپ غلیظ پاش

پمپ غلیظ پاش روکش کروم دهانه 28 مدل منقاری

بطری الکل

دبه سرکه

گالن سرکه دهانه گشاد

درب گالن 5 لیتری

درب 10 لیتری 3 تکه

درب بطری روغن صنعتی

درب دهانه 37 روغن موتور

درب فیلیپ تاپ دهانه 24

درب فیلیپ تاپ دهانه 24 استوانه ای

درب بطری فندکی دهانه 28

درب شامپو طرح فندکی دهانه 28

درب 3 تکه

درب سه تکه آتش زنه

دبه 10 لیتری

دبه سرکه

درب شامپو هتلی

درب فیلیپ تاپ قارچی دهانه 18

بطری 1 لیتری

بطری یک لیتری کنگره دار

درب نوشابه آب بند

درب نوشابه گازبند لاینردار

ظرف 1 لیتری

بطری مایع ظرفشویی طرح ریکا

گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده طرح تاژ

گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری طرح کتابی

درب فیلیپ تاپ دهانه 28

درب فیلیپ تاپ دهانه 28 طرح شامپو جانسون

ظرف شامپو

بطری 250 سی سی شامپو طرح تک سو

بطری 1 لیتری

بطری یک لیتری صنعتی گیج دار

بطری 1 لیتری

بطری سفید کننده 750 سی سی طرح صحت

استاپر

استاپر درب گالن 20 لیتری

درب فندکی دهانه 24

درب شامپو طرح فندکی دهانه 24

درب بطری سم

درب سه نخ دهانه 45

گالن 4 لیتری

گالن 3750 سی سی

گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری طرح دکمه دار

درب گالن 20 لیتری

درب گالن 20 لیتری

درب دهانه 32

درب سفید کننده دهانه 32

درب فیلیپ تاپ دهانه 28 نکی

ظرف 1 لیتری

گالن 1 لیتری کتابی کنگره دار

درب بطری سم

درب دهانه 45 عاج دار

درب قفل کودک

درب دو تکه طرح دامستوس قفل کودک

بطری نیم لیتری

بطری مایع ظرفشویی 500 سی سی

گالن 3 لیتری

گالن 3 لیتری طرح اوه

گالن سفید کننده

گالن 4 لیتری سفید کننده مدل 1

گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سم دسته تاشو

تولید گالن 20 لیتری

گالن ۲۰ لیتری طرح دکمه دار

درب 3 تیکه

درب سه تکه آتش زنه دهانه 28

گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سم دسته ثابت

بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری مایع ظرفشویی طرح فری

درب روغن صنعتی

دهانه 38 روغن موتور

بطری 300 سی سی

بطری شامپو 300 سی سی ساده

گالن 5 لیتری

گالن 5 لیتری طرح آلمانی

سینی غلتک رنگ

درب غلیظ پاش

پمپ غلیظ پاش دهانه 24

درب قفل کودک دهانه 22

درب قفل کودک طرح من دهانه 24

درپوش قوطی

درپوش قوطی 5 کیلویی

درب سس گوجه

درب سس شیپوری

ظرف 400 سی سی

بطری شامپویی 400 سی سی

درب ساده دهانه 18

درب روغن

درب پرسی روغن دهانه 28

درب و دستگیره 4 لیتری

درب و دستگیره بطری دهانه 45

درپوش قوطی نیم کیلویی

درپوش قوطی نیم کیلویی

گالن 18 لیتری

گالن 18 لیتری دکمه دار

درب بطری سم

درب دهانه 45

گالن سفید کننده

گالن سفید کننده 3750 سی سی

گالن 20 لیتری

گالن 20 لیتری هلالی

درب بطری نوشابه

درب نوشابه گازبند

درب نوشابه

درب دهانه 28

درب شامپو هتلی

درب شامپو دهانه 18 هتلی

گالن 5 لیتری

گالن ۵ لیتری کوتاه

درب بطری شیر

درب شیر دهانه 38

درب shoet nack

درب مایع ظرفشویی دو تکه پایه کوتاه دهانه 28

بطری 1 لیتری

بطری سرکج 900 سی سی طرح دامستوس

درب بطری جار

درب فانوسی دهانه 70

درب فیلیپ تاپ

درب شامپو فیلیپ تاپ

درب پیمانه دار دهانه 45 طرح دوک

دبه ماست

دبه 2 لیتری

درب بطری سم

درب سم پلمپ دار دهانه 47

درب بطری جار

درب عاج دار دهانه 70

درب بطری جار

درب فانوسی دهانه 90

درب بندی

درب فیلیپ تاپ بندی طرح ریکا

درب جار

درب عاج دار دهانه 90

گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده مدل 2

درب دهانه 18 مدل داروگر

درب بطری

درب دهانه 22

درب بطری جار

درب ساده دهانه 70

سطل سه خط 4 کیلویی

درب نوشابه

درب و دستگیره دهانه 28

گالن 4 لیتری

گالن 3750 طرح اوه زنبوری

گالن مایع ظرفشویی

گالن طرح اوه 3750 سی سی ساده

درب بطری

درب بطری دهانه 24

بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری سفید کننده طرح رایش

درب دو تیکه دهانه 32

درب دو تکه دهانه 32

درب بطری جار

درب فانوسی دهانه 120

درب پیمانه دار دهانه 45

درب مایع لباسشویی پیمانه دار طرح گل دهانه 45

درب پیمانه دار

درب پیمانه دار دهانه 45

بطری 250 سی سی

بطری سم 250 سی سی

بطری نیم لیتری

بطری سم نیم لیتری

ظرف بتادین کوچک

ظرف نیم لیتری شامپو

بطری شامپویی نیم لیتری مدل 1

درب پرسی

درب فیلیپ تاپ طرح صحت پایه بلند دهانه 28

گالن 3 لیتری

دبه ماست

دبه ماست 1.900 لیتری

درب بطری دهانه 28

درب فیلیپ تاپ مدل قارچی دهانه 28 پایه کوتاه

گالن 3 لیتری

گالن 3 لیتری گرد کنگره ای

درب قفل کودک 28

درب قفل کودک دهانه 28

درب فیلیپ تاپ دهانه 24

درب فیلیپ تاپ دهانه 24 طرح شامپو بچه فیروز

درب فیلیپ تاپ

درب فیلیپ تاپ طرح رینوزیت

درب فیلیپ تاپ دهانه 28

درب فیلیپ تاپ مدل قارچی دهانه 28

درب سس دهانه 38

درب سس دهانه 38

قوطی کرم

درب وقوطی کرم در2 سایز

درب فیلیپ تاپ دهانه 24

درب فیلیپ تاپ مدل قارچی دهانه 24

گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده مدل 4

درب فیلیپ تاپ 18

درب فیلیپ تاپ دهانه 18

درب نوشابه

درب دهانه 28 طرح نوشابه

درب قفل کودک دهانه 32

درب قفل کودک دهانه 32 همراه با استاپر

درب فیلیپ تاپ دهانه 30

بطری 1 لیتری

بطری سر کج 1 لیتری مدل 1

درب بطری

درب مایع ظرفشویی دو تکه پایه کوتاه دهانه 28

درب سس

درب فیلیپ تاپ دهانه 30 مخصوص سس

درب دهانه 55

درب پیمانه دار دهانه 56 طرح تاژ

درب بطری مایع ظرفشویی

درب ٢ تکه دهانه 28

دبه ماست

دبه 1700 سی سی

ظرف 1 لیتری

بطری 1 لیتری استوانه مایع ظرفشویی

ظرف شامپو

بطری شامپویی نیم لیتری مدل 2

سطل رنگ 12 کیلویی

فروش دبه سرکه

گالن 3 و نیم لیتری

درب بطری سم

درب سم دهانه 65

درب دهانه 18

درب دهانه 18 استاپردار

بطری 300 سی سی

بطری شامپو 300 سی سی کنگره دار

درب نمک پاش

درب نمک پاش دهانه 65

درب دهانه 24

درب دهانه 24

درب پیمانه دار دهانه 40 طرح دوک

درب گالن 10 لیتری

درب 10 لیتری فوم دار پلمپ دار

درب دهانه 36

درب بطری دهانه 36

درب و استاپر پوویدون 60 گرمی

دبه ماست

دبه ماست 2.200 لیتری

درب بطری مایع ظرفشویی دهانه

درب ٢ تکه دهانه 28 پا فیلی سر تاجی

درب بطری دهانه 28

درب شامپو خانواده دهانه 28

درب 2 تکه دهانه 28

درب دو تکه مایع ظرفشویی دهانه 28 پایه خط دار سر تاجی

بطری 1 لیتری طرح توسکا

درب گالن 20 لیتری

درب گالن 20 لیتری سوپاپ دار

بطری سرکه سالادی 500 سی سی

درب فیلیپ تاپ دهانه 28

درب فیلیپ تاپ دهانه 28

ظرف نرم کننده حوله و لباس

بطری نرم کننده 1 لیتری

درب شامپو خانواده

درب شامپو خانواده فیلیپ تاپ دهانه 28

درب و دستگیره دهانه 45

درب و دستگیره دهانه 45 کف صاف

بطری 1 لیتری

بطری سفید کننده یک لیتری طرح گلرنگ

پیمانه گیج دار

پیمانه گیج دار

درب نمک پاش

درب نمک پاش دهانه 38

گالن 750 سی سی

درب دهانه 40

درب پیمانه دار دهانه 40

درب وازلین

درب وازلین 120 گرمی

درب و دستگیره دهانه 38

درب و دستگیره شیر دهانه 38

بطری مایع ظرفشویی

بطری مایع ظرفشویی 500 گرمی طرح گلی

ظرف بتادین بزرگ

درب جرمگیر

درب و استاپر جرمگیر طرح صاف دهانه 36

درب شامپو

درب شامپو 110 گرمی

درب قفل کودک دهانه 30

درب قفل کودک دهانه 30

بطری 1 لیتری

بطری سر کج 1 لیتری مدل 2

درب 2 تکه دهانه 28

درب دو تکه دهانه 28 پا فیلی قارچی

درب بطری شامپو

درب شامپو دهانه 28 طرح گلان

سطل رنگ سه خط 12 کیلویی

دبه ماست

دبه ماست 2.300 لیتری

دبه ماست

دبه 2500 سی سی

درب قفل کودک 28

درب قفل کودک دهانه 28

درب گالن پایه کوتاه

درب طرح پریل دهانه 50

بطری 750 سی سی

بطری سفید کننده 750 سی سی طرح گلرنگ

بطری نیم لیتری

بطری 1 لیتری روغن صنعتی

درب بطری مایع ظرفشویی

درب 2 تکه تاجی پایه ساده

درب short neck

درب فیلیپ تاپ خروسی short neck دهانه 28

درب شامپو هتلی

درب فیلیپ تاپ دهانه 18 طرح فیروز

درب دهانه 45

درب طرح یک لیتری صحت دهانه 45

پیمانه

پیمانه دوتایی

درپوش قوطی رب

درپوش قوطی پ پ 1 لیتری

پیمانه سرلاک

پیمانه

درب دهانه 45

درب دهانه 45

گالن 3 لیتر

درب آب معدنی

درب آب معدنی دهانه 30

درب قفل کودک دهانه 32

درب قفل کودک دهانه 32

درب دهانه 45

درب سم دهانه 45

درب دهانه 40

درب پیمانه دار دهانه 40

درب مایع ظرفشویی 2 تکه

درب دو تکه دهانه 28 پایه ساده

درب بطری دهانه 22

درب دهانه 22

درب قفل کودک دهانه 30

درب قفل کودک دهانه 30

گالن 10 لیتری سم

پیمانه پودر

پیمانه استوانه ای

بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری دسته دار

سطل 3 و نیم کیلویی گریس

درب سزکه دهانه گشاد

درب سرکه 3.5 لیتری

درب روغن

درب روغن خوراکی دهانه 40

درب و استاپر پوویدون 250 گرمی دهانه 24

درب پیمانه دار

درب پیمانه دار دهانه 45

درب پیمانه دار

درب پیمانه دار دهانه 40

درب پیمانه دار

درب پیمانه دار دهانه 50

درب قفل کودک دهانه 28

تولید درب پیمانه ای

درب پیمانه دار دهانه 60 طرح گل

درب بطری شامپو

درب دهانه داخلی 28 طرح شبنم

بطری 1 لیتری

بطری سر کج 1 لیتری مدل 3

درب بطری شامپو

درب شامپویی دهانه 24

درب دهانه 100

درب دهانه 100

درب بطری شیشه ای

درب استاپردار دهانه 28

درب دهانه 30

درب شامپو هتلی

درب دهانه 18

پیمانه

پیمانه قاشقی

سطل 1300 سی سی

درب و دستگیره دهانه 92

بطری پت

بطری پت شیشه شوی

درب دهانه 100

درب دهانه 100

پایه محصولات آرایشی بهداشتی

درب و دستگیره دهانه 45

درب و دستگیره دهانه 45

درب روغن صنعتی

درب روغن دهانه 30

سطل 1500 سی سی

درب و دستگیره دهانه 100

سطل

سطل 10 کیلویی سه خط

بطری پت مایع دستشویی

پریفرم دهانه 18

دبه ماست

دبه ماست چهارگوش پایه کوتاه 2 لیتری

بطری نیم لیتری

بطری نیم لیتری مایع ظرفشویی طرح پریل

دبه رب

دبه رب 8 لیتری

گالن 5 لیتری سم

گالن 5 لیتری سم دسته تاشو

دبه 2 لیتری

بطری 1 لیتری

بطری مایع ظرفشویی 1 لیتری طرح رامس

بطری مایع ظرفشویی 1800 گرمی طرح پریل

دبه 20 لیتری

دبه 20 لیتری سه خط

دبه 3 لیتری

بطری شامپو طرح گلرنگ

بطری 750 سی سی

بطری ظرفشویی طرح پریل 750 سی سی

بطری شامپو هتلی 30 میل

گالن سفید کننده

گالن 4 لیتری سفید کننده طرح صحت

دبه ماست 1.5 لیتری

دبه 3 لیتری

دبه ماست

دبه ماست چهارگوش 2 لیتری

دبه ماست

دبه ماست خمره ای 2 لیتری

بطری پت 400 سی سی

فوم سیل

دبه 2 لیتری

درب فیلیپ تاپ

درب فیلیپ تاپ پرسی

درب دهانه 40

بطری نیم لیتری ضدعفونی کننده 4 گوش

بطری شامپویی طرح شبنم

بطری شامپو

بطری شامپو

سطل ماست 950 گرمی

بطری ضدعفونی کننده

بطری نیم لیتری ضدعفونی کننده هلالی

درب بتادین

درب بتادین

دستگیره روغن

دستگیره بطری 2 لیتری

بطری شامپویی هتل 10 میل

بطری شامپو هتلی 40 میل

دبه 12 لیتری دسته سیمی

بطری شامپو هتلی 35 میل

سطل 1300 سی سی

بشکه 20 کیلویی

بشکه 20 لیتری

بطری شامپو 390 سی سی

دبه ماست 2 لیتر

درب بطری 4 کیلویی

درب دهانه 45

قوطی کرم طرح دلبان

دبه ماست

دبه ماست چهارگوش 1900 گرمی

دستگیره بطری

دستگیره بطری 4 لیتری کوتاه

دبه 10 کیلویی

دبه 10 لیتری ربی

دبه ماست 1800 گرمی

دبه رب

دبه 5 لیتری ربی

دبه 17 لیتری سه خط دسته بغل

درب طرح شبنم

دبه 10 کیلویی

دبه 10 لیتری دسته بغل

دستگیره بطری

دستگیره بطری 4 لیتری بلند

بطری شامپو هتلی 25 میل

بطری شامپو هتلی 35 میل

بطری شامپو هتلی 25 میل

بطری شامپویی هتل 15 میل

دبه

دبه 3 لیتری

دبه 2 کیلویی

دبه 2 لیتری عروس

دبه 6 لیتری دسته سیمی

دبه 5 کیلویی

دبه 5 لیتری عروس

دبه 17 کیلویی

دبه 17 لیتری دو خط

دبه 6 لیتری دسته بغل

دبه 18 لیتری سه خط عروس

بطری شامپو هتلی 20 میل

گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری کتابی

درب فیلیپ تاپ دهانه 28 طرح اسپرت

درب گالن قیف شو دهانه 49

گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری چهارگوش

درب گالن صنعتی دهانه 45

گالن پت 2 لیتری طرح اکتیو

درب روغن صنعتی دهانه 50

درب گالن روغن صنعتی دهانه 38

درب گالن روغن صنعتی دهانه 38

درب گالن صنعتی دهانه 49

درب فیلیپ تاپ دهانه 28 طرح اشکی

درب گالن صنعتی

درب گالن صنعتی دهانه 49

بطری پت مایع دستشویی