پربازدیدترین محصولات جهان سازه پلیمر
فروش گالن 20 لیتری

گالن ۲۰ لیتری طرح آلمانی

درب سرکه

درب سرکه 3/5 لیتری

کد : 30-20-038-01
بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری مایع ظرفشویی طرح جام

کد : 203-1000-02
پمپ غلیظ پاش

پمپ غلیظ پاش دهانه 28

کد : 33-01-028-01
گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری طرح آلمانی

درب آبپاش تفنگی

پمپ اسپری تفنگی تریگر

کد : 33-02-028-02
درب 2 تیکه

درب دو تکه مایع ظرفشویی دهانه 28

کد : 30-20-028-01
درب گالن 20 لیتری

درب گالن 20 لیتری

کد : 30-20-055-01
بطری 750 سی سی

بطری 250 سی سی

کد : 201-0250-01
ظرف 1 لیتری

بطری 1 لیتری مایع ظرفشویی طرح پریل

کد : 203-1000-05
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری لیبل گرد

تولید گالن 20 لیتری

گالن 20 لیتری طرح دکمه دار

بطری 750 سی سی

بطری سفید کننده 1800 گرمی

کد : 201-1800-01

بطری 1 لیتری صنعتی گیج دار طرح توسکا

کد : 205-1000-05
گالن 20 لیتری

گالن 20 لیتری دهانه 100

درب آسان ریز

درب آسان ریز روغن دهانه 28

کد : 31-04-028-01
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری گیج دار مخصوص روغن

بطری نیم لیتری

بطری نیم لیتری مایع دستشویی طرح داو

کد : 204-0500-01
گالن 10 لیتری

گالن ١۰ لیتری کتابی

درب فیلیپ تاپ دهانه 28

درب فیلیپ تاپ دهانه 28 طرح اردکی

کد : 30-11-028-06
گالن مایع ظرفشویی

گالن 4 لیتری طرح پریل

بطری اکسیدان 750 سی سی

کد : 207-0750-01
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری کتابی 8 ضلعی

ظرف مایع ظرفشویی

بطری مایع ظرفشویی 900 گرمی طرح اوه

کد : 203-0900-01

بطری اکسیدان

کد : 207-1000-01
فوم

واشر فوم

کد : 34-01-000-01
تریگر

درب آبپاش ( تریگر )

کد : 33-02-028-01
گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری طرح دکمه دار

گالن سفید کننده

گالن 4 لیتری سفید کننده کنگره دار

ظرف شامپو هتلی طرح ایوان

ظرف مایع ظرفشویی

بطری مایع ظرفشویی طرح گلی 950 گرمی

کد : 203-0950-01
گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری کنگره دار طرح گلی

بطری اکسیدان 100 گرمی

کد : 207-0100-01
درب فیلیپ تاپ

درب فیلیپ تاپ دهانه 28 طرح خروسی

کد : 30-11-028-01
بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری طرح من

کد : 201-1000-02
گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری طرح هلالی

درب فیلیپ تاپ دهانه 20

درب شامپو فیلیپ تاپ دهانه 20 نکی (فشاری)

کد : 30-12-020-04
 پمپ غلیظ پاش

پمپ غلیظ پاش روکش کروم دهانه 28 مدل کبری

کد : 33-01-028-03
دبه ماست

دبه ماست 2.200 لیتری گوشه دار

گالن 5 لیتری

گالن 5 لیتری طرح دکمه دار

درب گالن فوم دار

درب 4 لیتری کف صاف پلمپ دار

کد : 30-20-038-02
بطری 1 لیتری

بطری سم 1 لیتری بدون لیبل

کد : 202-1000-02

بطری اکسیدان

کد : 207-0000-01
درب فیلیپ تاپ

درب فیلیپ تاپ دهانه 20 خروسی

کد : 30-11-020-02
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری طرح جام

بطری 1 لیتری

بطری سم یک لیتری

کد : 202-1000-01
درب فیلیپ تاپ دهانه 28

درب فیلیپ تاپ اشکی دهانه 28

کد : 30-11-028-010
ظرف 1 لیتری

گالن 1 لیتری طرح سن ایچ

درپوش قوطی 1 کیلویی

درپوش قوطی یک کیلویی

کد : 31-02-099-01
درب دهانه 28

درب دهانه 28

کد : 30-71-028-02
درب بطری جار

درب جار دهانه 120 فلکه ای

کد : 31-06-120-03
درب گالن 4 لیتری

درب 4 لیتری استاپردار پلمپ دار

کد : 30-20-038-01
گالن 4 لیتری

گالن 3750 ppشفاف طرح اوه

درب قفل کودک دهانه 28

کد : 30-41-028-03
درب بطری دهانه 36

درب بطری دهانه 36 شورت نک

کد : 30-71-036-03
درب دهانه 20

درب فیلیپ تاپ دهانه 20 استوانه‌ای

کد : 30-11-020-01
درب بطری جار

درب جار دهانه 120 دسته وسط

کد : 31-06-120-02
پمپ غلیظ پاش

پمپ غلیظ پاش روکش کروم دهانه 28 مدل منقاری

کد : 33-01-028-02
درب گالن 5 لیتری

درب 10 لیتری 3 تکه

کد : 30-20-045-02
ظرف 1 لیتری

بطری مایع ظرفشویی طرح تاژ

کد : 203-1000-04
درب بطری روغن صنعتی

درب دهانه 37 روغن موتور

کد : 30-20-038-03
درب 3 تکه

درب سه تکه آتش زنه

کد : 30-51-028-11
درب نوشابه آب بند

درب نوشابه گازبند لاینردار

کد : 31-01-028-07
درب شامپو هتلی

درب فیلیپ تاپ قارچی دهانه 18

کد : 30-11-018-03

بطری الکل

گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده مدل 7

گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده طرح رایش

دبه سرکه

فروش گالن 5 لیتری

گالن 5 لیتری سم دسته ثابت

درب گالن 20 لیتری

درب گالن 20 لیتری

کد : 30-20-055-02
درب بطری سم

درب سه نخ دهانه 45

کد : 30-20-045-06

دبه 10 لیتری

گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده طرح تاژ

درب بطری فندکی دهانه 28

درب شامپو طرح فندکی دهانه 28

کد : 30-31-028-01
درب دهانه 32

درب سفید کننده دهانه 32

کد : 30-71-032-01

درب پیمانه دار دهانه 45 طرح سافتلن

کد : 30-61-045-03
دبه سرکه

گالن سرکه دهانه گشاد

درب فیلیپ تاپ دهانه 24

درب فیلیپ تاپ دهانه 24 استوانه ای

کد : 30-11-024-03
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری طرح کتابی

ظرف 1 لیتری

بطری مایع ظرفشویی طرح ریکا

کد : 203-1000-03
ظرف شامپو

بطری 250 سی سی شامپو طرح تک سو

کد : 206-0250-01
درب بطری سم

درب دهانه 45 عاج دار

کد : 30-20-045-04
درب فیلیپ تاپ دهانه 28

درب فیلیپ تاپ دهانه 28 طرح شامپو جانسون

کد : 30-11-028-03
بطری 1 لیتری

بطری یک لیتری کنگره دار

کد : 205-1000-06
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری طرح دکمه دار

بطری 1 لیتری

بطری یک لیتری صنعتی گیج دار

کد : 205-1000-04
گالن 4 لیتری

گالن 3750 سی سی

بطری 1 لیتری

بطری سفید کننده 750 سی سی طرح صحت

کد : 201-0750-01

درب فیلیپ تاپ دهانه 28 نکی

کد : 30-12-028-01
درب روغن صنعتی

دهانه 38 روغن موتور

کد : 30-20-038-04
درب فندکی دهانه 24

درب شامپو طرح فندکی دهانه 24

کد : 30-31-024-01
استاپر

استاپر درب گالن 20 لیتری

کد : 34-01-055-01
ظرف 1 لیتری

گالن 1 لیتری کتابی کنگره دار

کد : 205-1000-01

درب ساده دهانه 18

کد : 30-71-018-04
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سم دسته ثابت

تولید گالن 20 لیتری

گالن ۲۰ لیتری طرح دکمه دار

درب شامپو هتلی

درب شامپو دهانه 18 هتلی

کد : 30-71-018-03
درب بطری نوشابه

درب نوشابه گازبند

کد : 31-01-028-08
درب 3 تیکه

درب سه تکه آتش زنه دهانه 28

کد : 30-51-028-02
گالن 3 لیتری

گالن 3 لیتری طرح اوه

درب قفل کودک

درب دو تکه طرح دامستوس قفل کودک

کد : 30-41-036-01
گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سم دسته تاشو

درب بطری جار

درب فانوسی دهانه 70

کد : 31-06-070-02
درب بطری سم

درب دهانه 45

کد : 30-20-045-05
بطری نیم لیتری

بطری مایع ظرفشویی 500 سی سی

کد : 203-0500-01
درب بطری جار

درب عاج دار دهانه 70

کد : 31-06-070-03
درب بطری جار

درب فانوسی دهانه 90

کد : 31-06-090-02
گالن 5 لیتری

گالن 5 لیتری طرح آلمانی

گالن 20 لیتری

گالن 20 لیتری هلالی

گالن سفید کننده

گالن 4 لیتری سفید کننده مدل 1

درب جار

درب عاج دار دهانه 90

کد : 31-06-090-01
درب قفل کودک دهانه 22

درب قفل کودک طرح من دهانه 24

کد : 30-41-024-01

سینی غلتک رنگ

بطری 300 سی سی

بطری شامپو 300 سی سی ساده

کد : 206-0300-02
گالن 18 لیتری

گالن 18 لیتری دکمه دار

گالن سفید کننده

گالن سفید کننده 3750 سی سی طرح گلرنگ

درب غلیظ پاش

پمپ غلیظ پاش دهانه 24

کد : 33-01-024-01
درب بطری جار

درب ساده دهانه 70

کد : 31-06-070-01
بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری مایع ظرفشویی طرح فری

کد : 203-1000-01

درب دهانه 18 مدل داروگر

کد : 30-71-018-05
گالن 5 لیتری

گالن ۵ لیتری کوتاه

درب روغن

درب پرسی روغن دهانه 28

کد : 31-04-028-02
درب بطری

درب دهانه 22

کد : 30-71-022-02
درب بطری شیر

درب شیر دهانه 38

کد : 31-01-038-01
درپوش قوطی

درپوش قوطی 5 کیلویی

کد : 31-02-155-01
درب سس گوجه

درب سس شیپوری

کد : 31-01-038-02
درب و دستگیره 4 لیتری

درب و دستگیره بطری دهانه 45

کد : 31-01-045-01
ظرف 400 سی سی

بطری شامپویی 400 سی سی

کد : 206-0400-01

سطل سه خط 4 کیلویی

گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده مدل 2

بطری 1 لیتری

بطری سرکج 900 سی سی طرح دامستوس

کد : 201-0900-01
درپوش قوطی نیم کیلویی

درپوش قوطی نیم کیلویی

کد : 31-02-075-02
درب نوشابه

درب دهانه 28

کد : 31-01-028-06
دبه ماست

دبه 2 لیتری

درب shoet nack

درب مایع ظرفشویی دو تکه پایه کوتاه دهانه 28

کد : 30-51-028-04
درب فیلیپ تاپ

درب شامپو فیلیپ تاپ

کد : 30-12-026-01
درب بطری سم

درب سم پلمپ دار دهانه 47

کد : 30-20-047-01
درب نوشابه

درب و دستگیره دهانه 28

کد : 31-01-028-05
درب بندی

درب فیلیپ تاپ بندی طرح ریکا

کد : 30-12-018-01
درب بطری جار

درب فانوسی دهانه 120

کد : 31-06-120-01
درب بطری

درب بطری دهانه 24

کد : 30-71-024-03
گالن مایع ظرفشویی

گالن طرح اوه 3750 سی سی ساده

درب دو تیکه دهانه 32

درب دو تکه دهانه 32

کد : 30-51-032-01
گالن 4 لیتری

گالن 3750 طرح اوه زنبوری

بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری سفید کننده طرح رایش

کد : 201-1000-03
درب پیمانه دار دهانه 45

درب مایع لباسشویی پیمانه دار طرح گل دهانه 45

کد : 30-61-045-02
ظرف نیم لیتری شامپو

بطری شامپویی نیم لیتری مدل 1

کد : 206-0500-01
درب پرسی

درب فیلیپ تاپ طرح صحت پایه بلند دهانه 28

کد : 30-11-028-11
بطری 250 سی سی

بطری سم 250 سی سی

کد : 202-0250-01
قوطی کرم

درب وقوطی کرم در2 سایز

درب پیمانه دار

درب پیمانه دار دهانه 45

کد : 30-61-045-01
بطری نیم لیتری

بطری سم نیم لیتری

کد : 202-0500-01
درب فیلیپ تاپ

درب فیلیپ تاپ طرح رینوزیت

کد : 30-12-020-01

ظرف بتادین کوچک

گالن 3 لیتری

درب بطری دهانه 28

درب فیلیپ تاپ مدل قارچی دهانه 28 پایه کوتاه

کد : 30-11-028-07
درب قفل کودک 28

درب قفل کودک دهانه 28

کد : 30-41-028-02
گالن 3 لیتری

گالن 3 لیتری گرد کنگره ای

گالن 4 لیتری

گالن 4 لیتری سفید کننده مدل 4

درب فیلیپ تاپ دهانه 28

درب فیلیپ تاپ مدل قارچی دهانه 28

کد : 30-11-028-05
دبه ماست

دبه ماست 1.900 لیتری

درب سس دهانه 38

درب سس دهانه 38

کد : 31-05-038-01
درب فیلیپ تاپ دهانه 24

درب فیلیپ تاپ دهانه 24 طرح شامپو بچه فیروز

کد : 30-11-024-01
درب نوشابه

درب دهانه 28 طرح نوشابه

کد : 31-01-028-01
درب فیلیپ تاپ 18

درب فیلیپ تاپ دهانه 18

کد : 30-11-018-02
درب بطری

درب مایع ظرفشویی دو تکه پایه کوتاه دهانه 28

کد : 30-51-028-03
درب فیلیپ تاپ دهانه 24

درب فیلیپ تاپ مدل قارچی دهانه 24

کد : 30-11-024-02
درب بطری سم

درب سم دهانه 63

کد : 30-20-063-01
درب بطری مایع ظرفشویی

درب ٢ تکه دهانه 28

کد : 30-51-028-07
ظرف 1 لیتری

بطری 1 لیتری استوانه مایع ظرفشویی

کد : 203-1000-06
درب قفل کودک دهانه 32

درب قفل کودک دهانه 32 همراه با استاپر

کد : 30-41-032-02

درب فیلیپ تاپ دهانه 30

کد : 31-05-030-02
درب دهانه 55

درب پیمانه دار دهانه 56 آژاکس طرح تاژ

کد : 30-61-056-01
درب سس

درب فیلیپ تاپ دهانه 30 مخصوص سس

کد : 31-05-032-01
درب نمک پاش

درب ادویه دهانه 65

کد : 31-07-065-01

درب پیمانه دار دهانه 40 طرح سافتلن

کد : 30-61-040-03
ظرف شامپو

بطری شامپویی نیم لیتری مدل 2

کد : 206-0500-02
درب دهانه 24

درب دهانه 24

کد : 30-71-024-01
دبه ماست

دبه 1700 سی سی

فروش دبه سرکه

گالن 3 و نیم لیتری

بطری 1 لیتری

بطری سر کج 1 لیتری مدل 1

کد : 201-1000-05
درب دهانه 36

درب بطری دهانه 36

کد : 30-71-036-02
درب دهانه 18

درب دهانه 18 استاپردار

کد : 30-71-018-02
بطری 300 سی سی

بطری شامپو 300 سی سی کنگره دار

کد : 206-0300-01

سطل رنگ 12 کیلویی

درب گالن 10 لیتری

درب 10 لیتری فوم دار پلمپ دار

کد : 30-20-045-01
درب بطری دهانه 28

درب شامپو خانواده دهانه 28

کد : 30-71-028-01
درب گالن 20 لیتری

درب گالن 20 لیتری سوپاپ دار

کد : 30-20-055-03
درب 2 تکه دهانه 28

درب دو تکه مایع ظرفشویی دهانه 28 پایه خط دار سر تاجی

کد : 30-51-028-05
درب بطری مایع ظرفشویی دهانه

درب ٢ تکه دهانه 28 پا فیلی سر تاجی

کد : 30-51-028-08

بطری 1 لیتری طرح توسکا

کد : 205-1000-02
پیمانه گیج دار

پیمانه گیج دار

کد : 31-03-000-03

بطری سرکه سالادی 500 سی سی

درب و استاپر پوویدون 60 گرمی

دبه ماست

دبه ماست 2.200 لیتری

ظرف نرم کننده حوله و لباس

بطری نرم کننده 1 لیتری

درب نمک پاش

درب نمک پاش دهانه 38

کد : 31-07-038-01
درب فیلیپ تاپ دهانه 28

درب فیلیپ تاپ دهانه 28

کد : 30-11-028-08
درب دهانه 40

درب پیمانه دار دهانه 40

کد : 30-61-040-01
درب شامپو خانواده

درب شامپو خانواده فیلیپ تاپ دهانه 28

کد : 30-11-028-04
بطری مایع ظرفشویی

بطری مایع ظرفشویی 500 گرمی طرح گلی

بطری 1 لیتری

بطری سفید کننده یک لیتری طرح گلرنگ

کد : 201-1000-01

گالن 750 سی سی

کد : 205-0750-01
درب و دستگیره دهانه 45

درب و دستگیره دهانه 45 کف صاف

کد : 31-01-045-05
درب وازلین

درب وازلین 120 گرمی

درب جرمگیر

درب و استاپر جرمگیر طرح صاف دهانه 36

کد : 30-71-036-01
درب 2 تکه دهانه 28

درب دو تکه دهانه 28 پا فیلی قارچی

کد : 30-51-028-09
درب و دستگیره دهانه 38

درب و دستگیره شیر دهانه 38

کد : 31-01-038-02
درب شامپو

درب شامپو 110 گرمی

کد : 30-12-022-01
درب بطری شامپو

درب شامپو دهانه 28 طرح گلان

کد : 30-71-028-05
درب قفل کودک دهانه 30

درب قفل کودک دهانه 30

کد : 30-41-030-02

ظرف بتادین بزرگ

بطری نیم لیتری

بطری 1 لیتری روغن صنعتی

کد : 205-1000-03
درب گالن پایه کوتاه

درب طرح پریل دهانه 50

کد : 30-20-050-01
درب بطری مایع ظرفشویی

درب 2 تکه تاجی پایه ساده

کد : 30-51-028-10
دبه ماست

دبه ماست 2.300 لیتری

بطری 1 لیتری

بطری سر کج 1 لیتری مدل 2

کد : 201-1000-06
دبه ماست

دبه 2500 سی سی

پیمانه سرلاک

پیمانه

کد : 31-03-000-01
درب شامپو هتلی

درب فیلیپ تاپ دهانه 18 طرح فیروز

کد : 30-11-018-01
پیمانه

پیمانه دوتایی

کد : 31-03-000-04
بطری 750 سی سی

بطری سفید کننده 750 سی سی طرح گلرنگ

درب آب معدنی

درب آب معدنی دهانه 30

کد : 31-01-030-01
درب دهانه 45

درب طرح یک لیتری صحت دهانه 45

کد : 30-71-045-01

سطل رنگ سه خط 12 کیلویی

درب قفل کودک 28

درب قفل کودک دهانه 28

کد : 30-41-028-01
درب short neck

درب فیلیپ تاپ خروسی short neck دهانه 28

کد : 30-11-028-09
درپوش قوطی رب

درپوش قوطی پ پ 1 لیتری

کد : 31-02-099-02

گالن 3 لیتر

درب دهانه 40

درب پیمانه دار دهانه 40

کد : 30-61-040-04
پیمانه پودر

پیمانه استوانه ای

کد : 31-03-000-02
درب دهانه 45

درب دهانه 45

کد : 31-01-045-04

گالن 10 لیتری سم

درب قفل کودک دهانه 32

درب قفل کودک دهانه 32

کد : 30-41-032-01
درب بطری دهانه 22

درب دهانه 22

کد : 30-71-022-01
تولید درب پیمانه ای

درب پیمانه دار دهانه 60 طرح گل

کد : 30-61-060-01
درب پیمانه دار

درب پیمانه دار دهانه 45 طرح تاژ

کد : 30-61-045-04
درب دهانه 45

درب سم دهانه 45

کد : 30-20-045-03
درب روغن

درب روغن خوراکی دهانه 40

کد : 31-01-040-01
درب مایع ظرفشویی 2 تکه

درب دو تکه دهانه 28 پایه ساده

کد : 30-51-028-06

سطل 3 و نیم کیلویی گریس

درب سزکه دهانه گشاد

درب سرکه 3.5 لیتری

کد : 31-06-088-01
درب قفل کودک دهانه 30

درب قفل کودک دهانه 30

کد : 30-41-030-01
درب پیمانه دار

درب پیمانه دار دهانه 50

کد : 30-61-050-01
بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری دسته دار

کد : 201-1000-04

درب و استاپر پوویدون 250 گرمی دهانه 24

درب پیمانه دار

درب پیمانه دار دهانه 40

کد : 30-61-040-02
درب بطری شامپو

درب دهانه داخلی 28 طرح شبنم

کد : 30-71-028-03
بطری پت

بطری پت شیشه شوی

درب قفل کودک دهانه 28

کد : 30-41-028-04
بطری 1 لیتری

بطری سر کج 1 لیتری مدل 3

کد : 201-1000-07
پیمانه

پیمانه قاشقی

کد : 31-03-000-05
درب دهانه 100

درب دهانه 100

کد : 31-06-100-01
درب بطری شامپو

درب شامپویی دهانه 24

کد : 30-71-024-02
درب دهانه 100

درب دهانه 100

کد : 31-06-100-02
درب بطری شیشه ای

درب استاپردار دهانه 28

کد : 30-71-028-04

درب دهانه 30

کد : 31-01-030-02
درب شامپو هتلی

درب دهانه 18

کد : 30-71-018-01

درب و دستگیره دهانه 92

سطل 1300 سی سی

درب و دستگیره دهانه 45

درب و دستگیره دهانه 45

کد : 31-01-045-02

پایه محصولات آرایشی بهداشتی

درب روغن صنعتی

درب روغن دهانه 30

کد : 30-71-030-01

سطل 1500 سی سی

درب و دستگیره دهانه 100

سطل

سطل 10 کیلویی سه خط

بطری پت مایع دستشویی

پریفرم دهانه 18

دبه ماست

دبه ماست چهارگوش پایه کوتاه 2 لیتری

بطری نیم لیتری

بطری نیم لیتری مایع ظرفشویی طرح پریل

گالن 5 لیتری سم

گالن 5 لیتری سم دسته تاشو

دبه رب

دبه رب 8 لیتری

دبه 20 لیتری

دبه 20 لیتری سه خط

دبه 2 لیتری

بطری 1 لیتری

بطری مایع ظرفشویی 1 لیتری طرح رامس

دبه 3 لیتری

بطری مایع ظرفشویی 1800 گرمی طرح پریل

کد : 203-1800-01

بطری شامپو طرح گلرنگ

کد : 206-0760-01

بطری شامپو هتلی 30 میل

بطری پت 400 سی سی

بطری 750 سی سی

بطری ظرفشویی طرح پریل 750 سی سی

کد : 203-750-01
گالن سفید کننده

گالن 4 لیتری سفید کننده طرح صحت

فوم سیل

کد : 34-01-000-02

دبه 3 لیتری

دبه ماست 1.5 لیتری

دبه ماست

دبه ماست چهارگوش 2 لیتری

دبه ماست

دبه ماست خمره ای 2 لیتری

دبه 2 لیتری

درب دهانه 40

کد : 31-01-040-02
درب فیلیپ تاپ

درب فیلیپ تاپ پرسی

کد : 30-11-026-05

بطری نیم لیتری ضدعفونی کننده 4 گوش

کد : 204-0500-02

بطری شامپویی طرح شبنم

کد : 206-0250-02
بطری شامپو

بطری شامپو

کد : 206-0130-01

سطل ماست 950 گرمی

دبه 10 کیلویی

دبه 10 لیتری ربی

دبه 12 لیتری دسته سیمی

بطری شامپویی هتل 10 میل

بطری ضدعفونی کننده

بطری نیم لیتری ضدعفونی کننده هلالی

کد : 204-0500-03
دستگیره روغن

دستگیره بطری 2 لیتری

کد : 31-01-000-01

بطری شامپو 390 سی سی

کد : 206-0390-01

قوطی کرم طرح دلبان

درب بتادین

درب بتادین

بشکه 20 کیلویی

بشکه 20 لیتری

بطری شامپو هتلی 35 میل

دبه 17 لیتری سه خط دسته بغل

سطل 1300 سی سی

دبه رب

دبه 5 لیتری ربی

درب بطری 4 کیلویی

درب دهانه 45

کد : 31-01-045-09

بطری شامپو هتلی 40 میل

دستگیره بطری

دستگیره بطری 4 لیتری کوتاه

کد : 31-01-045-08

دبه ماست 2 لیتر

دبه ماست

دبه ماست چهارگوش 1900 گرمی

دبه 10 کیلویی

دبه 10 لیتری دسته بغل

دبه ماست 1800 گرمی

درب طرح شبنم

کد : 30-71-000-01
دبه

دبه 3 لیتری

دبه 2 کیلویی

دبه 2 لیتری عروس

دستگیره بطری

دستگیره بطری 4 لیتری بلند

کد : 31-01-045-07

دبه 6 لیتری دسته سیمی

دبه 5 کیلویی

دبه 5 لیتری عروس

بطری شامپو هتلی 25 میل

دبه 17 کیلویی

دبه 17 لیتری دو خط

بطری شامپو هتلی 35 میل

بطری شامپو هتلی 25 میل

دبه 6 لیتری دسته بغل

بطری شامپویی هتل 15 میل

دبه 18 لیتری سه خط عروس

درب گالن قیف شو دهانه 49

کد : 30-20-050-03

بطری شامپو هتلی 20 میل

درب گالن صنعتی دهانه 45

کد : 30-20-045-07

درب فیلیپ تاپ دهانه 28 طرح اسپرت

کد : 30-11-028-12
گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری کتابی

گالن پت 2 لیتری طرح اکتیو

درب گالن روغن صنعتی دهانه 38

کد : 30-20-038-07
گالن 10 لیتری

گالن 10 لیتری چهارگوش

درب گالن روغن صنعتی دهانه 38

کد : 30-20-038-06

درب روغن صنعتی دهانه 50

کد : 30-20-050-02

درب گالن صنعتی دهانه 49

کد : 30-20-050-05

بطری پت مایع دستشویی

درب گالن صنعتی

درب گالن صنعتی دهانه 49

کد : 30-20-050-04

درب فیلیپ تاپ دهانه 28 طرح اشکی

کد : 30-11-028-02

پمپ کف دهانه 40

کد : 33-03-040-01

پمپ غلیظ پاش طرح کبری دهانه 28

کد : 33-11-028-01

پمپ غلیظ پاش دهانه 24 منقاری بلند

کد : 33-01-024-03

پمپ غلیظ پاش دهانه 28 طرح کبری (روکش کروم)

کد : 33-11-028-09

پمپ غلیظ پاش دهانه 28 طرح گرد (روکش کروم)

کد : 33-11-028-10

پمپ غلیظ پاش دهانه 28 طرح گرد (پایه صاف)

کد : 33-11-028-11

پمپ تریگر دهانه 28

کد : 33-02-028-03

بطری سم 100 میلی لیتری

کد : 202-0100-01

پمپ غلیظ پاش دهانه 28 طرح هلالی (پایه شیار دار)

کد : 33-11-028-06

پمپ غلیظ پاش دهانه 28 طرح گرد پایه شیار دار

کد : 33-11-028-02

پمپ غلیظ پاش دهانه 28 طرح هلالی (پایه ساده)

کد : 33-11-028-07

پمپ غلیظ پاش دهانه 28 طرح هلالی روکش کروم

کد : 33-11-028-08

بطری شامپو

کد : 206-0000-01

پمپ غلیظ پاش دهانه 28 طرح اشک (پایه صاف)

کد : 33-11-028-04

پمپ غلیظ پاش دهانه 24

کد : 33-01-024-02

پمپ غلیظ پاش دهانه 28 طرح اشک پایه شیار دار

کد : 33-01-028-04

بطری مایع ظرفشویی پت

پمپ غلیظ پاش دهانه 24 روکش کوروم (چپ و راستی)

کد : 33-11-024-03

درب قفل کودک دهانه 28 طرح من

کد : 30-41-028-05

بطری 4 گوش طرح کنگره دار

پمپ غلیظ پاش دهانه 28 چپ و راستی

کد : 33-11-028-03

پمپ غلیظ پاش دهانه 24 چپ و راستی شیار دار

کد : 33-11-024-02

پمپ غلیظ پاش دهانه 28 طرح کبری (صاف)

کد : 33-11-028-05

پمپ غلیظ پاش دهانه 24 چپ و راستی صاف

کد : 33-11-024-01

پمپ غلظ پاش دهانه 28 طرح منقاری

کد : 33-01-028-06

پمپ غلیظ پاش دهانه 28 پیچی

کد : 33-01-028-05

بطری شامپو هتلی طرح فیروز 70 گرمی

کد : 206-0070-01

بطری مایع دستشویی طرح اکتیو

بطری استوانه ای الکل

درب ادویه دهانه 38

کد : 31-07-038-01

بطری شامپو هتلی 80 گرمی

کد : 206-0080-01

درب قفل کودک طرح صحت

کد : 30-41-032-03

درب پیمانه ای مینی آژاکس دهانه 50

کد : 30-61-050-02