سطل ماست 950 گرمی
#سطل

سطل ماست 950 گرمی

کد محصول : ٢٠۴٠٠٩

سطل ماست

وزن: 60 گرم

حجم: 950 گرم

محصولات مشابه

سطل رنگ 12 کیلویی

کد : ٢٠۴٠٠۵

سینی غلتک رنگ

کد : ٢٠۴٠٠١

سطل رنگ سه خط 12 کیلویی

کد : ٢٠۴٠٠۴

سطل 1300 سی سی

کد : ٢٠۴٠٠٣

سطل 3 و نیم کیلویی گریس

کد : ٢٠۴٠٠۶

سطل 1500 سی سی

کد : ٢٠۴٠٠٢