درب جار دهانه 120 دسته وسط
#درب مواد غذایی #درب جار

درب جار دهانه 120 دسته وسط

کد محصول : ١٠١٠٣٩

درب بطری جار دسته دار

قطر دهانه : 120 میلیمتر

محصولات مشابه

درب آسان ریز

درب آسان ریز روغن دهانه 28

کد : ١٠١٠١۶
درپوش قوطی 1 کیلویی

درپوش قوطی یک کیلویی

کد : ١٠١٠٠٧
درپوش قوطی نیم کیلویی

درپوش قوطی نیم کیلویی

کد : ١٠١٠٢١
درپوش قوطی

درپوش قوطی 5 کیلویی

کد : ١٠١٠١٨
درب سس گوجه

درب سس شیپوری

کد : ١٠١٠٠٣
درب نوشابه

درب دهانه 28

کد : ١٠١٠٢٣