دبه 2 لیتری
#دبه

دبه 2 لیتری

کد محصول : ٢٠٣٠٠٣

متریال : Polyethylene     پلی اتیلن

گنجایش : 2000 سی سی  ،  دو لیتر

موارد استفاده : ماست و ...

محصولات مشابه

دبه 10 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠١
دبه ماست

دبه ماست 2.200 لیتری گوشه دار

کد : ٢٠٣٠٠۵
دبه ماست

دبه ماست 1.900 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠٨
دبه ماست

دبه 1700 سی سی

کد : ٢٠٣٠٠٢
دبه ماست

دبه ماست 2.200 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠۶
دبه ماست

دبه ماست 2.300 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠٧