مراحل ساخت بطری

بطری شامپو

کد : ٢٠١٠۴٧

بطری شامپو

کد : ٢٠١٠۴۶

بطری شامپو

کد : ٢٠١٠۴۵

بطری شامپویی طرح شبنم

کد : ٢٠١٠۴۴

بطری مایع ظرفشویی 1 لیتری طرح رامس

کد : ٢٠١٠۴٣
بطری 750 سی سی

بطری ظرفشویی طرح پریل 750 سی سی

کد : ٢٠١٠۴٢

بطری شی کر گیج دار

کد : ٢٠١٠۴١
بطری نیم لیتری

بطری نیم لیتری مایع ظرفشویی طرح پریل

کد : ٢٠١٠۴٠
بطری مایع ظرفشویی

بطری مایع ظرفشویی 500 گرمی طرح گلی

کد : ٢٠١٠٣٩
ظرف 1 لیتری

بطری 1 لیتری استوانه مایع ظرفشویی

کد : ٢٠١٠٣٨
بطری 1 لیتری

بطری سم 1 لیتری

کد : ٢٠١٠٣٧

بطری سرکه سالادی 500 سی سی

کد : ٢٠١٠٣۶
بطری 750 سی سی

بطری مایع ظرفشویی طرح بانو 750 گرم

کد : ٢٠١٠٣۵
ظرف مایع ظرفشویی

بطری مایع ظرفشویی 900 گرمی طرح اوه

کد : ٢٠١٠٣۴
ظرف مایع ظرفشویی

بطری مایع ظرفشویی طرح گلی 950 گرمی

کد : ٢٠١٠٣٣
ظرف شامپو

بطری شامپویی نیم لیتری مدل 2

کد : ٢٠١٠٣٢
ظرف نیم لیتری شامپو

بطری شامپویی نیم لیتری مدل 1

کد : ٢٠١٠٣١
ظرف نرم کننده حوله و لباس

بطری نرم کننده 1 لیتری

کد : ٢٠١٠٣٠
بطری 1 لیتری

بطری یک لیتری کنگره دار

کد : ٢٠١٠٢٩
ظرف 400 سی سی

بطری شامپویی 400 سی سی

کد : ٢٠١٠٢٨

بطری 1 لیتری لوله بازکن

کد : ٢٠١٠٢٧
بطری 750 سی سی

بطری 750 سی سی

کد : ٢٠١٠٢۶
ظرف شامپو

بطری 250 سی سی شامپو

کد : ٢٠١٠٢۵
ظرف 1 لیتری

بطری 1 لیتری مایع ظرفشویی طرح پریل

کد : ٢٠١٠٢۴
بطری 1 لیتری

بطری سفید کننده 750 سی سی طرح صحت

کد : ٢٠١٠٢٣
ظرف 1 لیتری

بطری مایع ظرفشویی طرح تاژ

کد : ٢٠١٠٢٢
ظرف 1 لیتری

بطری مایع ظرفشویی طرح ریکا

کد : ٢٠١٠٢١
بطری 1 لیتری

بطری سرکج 900 سی سی طرح دامستوس

کد : ٢٠١٠٢٠
بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری مایع ظرفشویی طرح جام

کد : ٢٠١٠١٩
بطری 300 سی سی

بطری شامپو 300 سی سی ساده

کد : ٢٠١٠١٨
بطری 300 سی سی

بطری شامپو 300 سی سی کنگره دار

کد : ٢٠١٠١٧
بطری 1 لیتری

بطری سر کج 1 لیتری مدل 3

کد : ٢٠١٠١۶
بطری 1 لیتری

بطری سر کج 1 لیتری مدل 2

کد : ٢٠١٠١۵
بطری 1 لیتری

بطری سر کج 1 لیتری مدل 1

کد : ٢٠١٠١۴
بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری دسته دار

کد : ٢٠١٠١٣
بطری نیم لیتری

بطری نیم لیتری مایع دستشویی طرح داوو

کد : ٢٠١٠١٢
بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری مایع ظرفشویی طرح فری

کد : ٢٠١٠١١
بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری سفید کننده طرح رایش

کد : ٢٠١٠١٠
بطری 1 لیتری

بطری یک لیتری

کد : ٢٠١٠٠٩
بطری نیم لیتری

بطری نیم لیتری

کد : ٢٠١٠٠٨
بطری 1 لیتری

بطری 1 لیتری طرح من

کد : ٢٠١٠٠٧
بطری نیم لیتری

بطری مایع ظرفشویی 500 سی سی

کد : ٢٠١٠٠۶
بطری 1 لیتری

بطری سم یک لیتری

کد : ٢٠١٠٠۵
بطری نیم لیتری

بطری سم نیم لیتری

کد : ٢٠١٠٠۴
بطری 250 سی سی

بطری سم 250 سی سی

کد : ٢٠١٠٠٣
بطری 750 سی سی

بطری سفید کننده 750 سی سی طرح گلرنگ

کد : ٢٠١٠٠٢
بطری 1 لیتری

بطری سفید کننده یک لیتری طرح گلرنگ

کد : ٢٠١٠٠١
برچسب ها :