دبه ماست چهارگوش پایه کوتاه 2 کیلویی
#دبه

دبه ماست چهارگوش پایه کوتاه 2 کیلویی

کد محصول : ٢٠٣٠١٣

دبه ماست چهار گوش پایه کوتاه

حجم: 2 کیلو

وزن: 85 گرم

محصولات مشابه

دبه 10 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠١
دبه ماست

دبه ماست 2.200 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠۵
دبه ماست

دبه 2 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠٣
دبه ماست

دبه ماست 1.900 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠٨
دبه ماست

دبه 1700 سی سی

کد : ٢٠٣٠٠٢
دبه ماست

دبه ماست 2.200 لیتری

کد : ٢٠٣٠٠۶