سطل 1300 سی سی
#سطل

سطل 1300 سی سی

کد محصول : ٢٠۴٠٠٣

سطل

وزن: 70 گرم

حجم: 1300 گرم

محصولات مشابه

سینی غلطتک رنگ

کد : ٢٠۴٠٠١

سطل رنگ 12 کیلویی

کد : ٢٠۴٠٠۵

سطل رنگ سه خط 12 کیلویی

کد : ٢٠۴٠٠۴

سطل 1500 سی سی

کد : ٢٠۴٠٠٢

سطل 3 و نیم کیلویی گیریس

کد : ٢٠۴٠٠۶

سطل سه خط

کد : ٢٠۴٠٠٧